HIZLI
SİPARİŞ

NEDEN BUZDAĞI SU?

pH’ı 7'nin üzerinde olmalı

Suda pH değeri suyun asidik ve bazik olması hakkında bilgi verir. Saf suyun pH değeri 7’dir. (7 nötr'dür) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pH değerini 7nin üzerinde tavsiye etmektedir. 

pH 7'nin altına indikçe hücre yapısında asidik aşındırıcılık artar.Buzdağı Doğal Mineralli Su TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarlarının yıl içinde yaptığı tüm analizler sonucunda pH değerinin 7nin üzerinde olduğu belgelendirmiştir.

Suyun kaynağı yerleşim merkezlerinden ve endüstriyel alanlarından uzak olmalı

Suyun kaynağı yerleşim merkezlerinden ve endüstriyel alanlardan uzak olmalıdır. Sanayi bölgeleri ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu kara yoluna yakın olursa endüstriyel,evsel kirlenmeye ve egzoz emisyonlarından çıkan zehirli gaz etkileşimlerine maruz kalmaktadır. Bu da sağlıklı içme sularının kalitelerinde ve içilebilirlilik katsayılarında çok önemli sapmalar yaratır.

Buzdağı Doğal Mineralli Su Kaynakları endüstriyel sanayi bölgeleri ve yerleşim merkezlerinden 20 km uzaklıkta ve egzoz emisyonlarından etkilenmeyen jeolojik yapıya sahip 650 m rakımlı Keremali Dağlarının batı uzantısındadır. 

Ambalajı sağlıklı ve temiz olmalı

Suyun kaynağında kaliteli ve temiz olmasının önemli olduğu kadar ambalaj ve taşımada da kalite sürekliliğini sağlamak esastır. Her dolum esnasında gerekli hijyen standartları uygulanan Polikarbon ve Cam Damacana veya tek kullanımlık pet ambalaj seçenekleriyle bu süreklilik sağlanır.

Buzdağı Doğal Mineralli Su, en son teknolojideki PC iç yıkama ve dolum makinelerine sahip olmakla birlikte PC Damacana takip mevzuatında gerekli fiziksel altyapı çalışmalarını tamamlamış, sahada pilot uygulamalara başlamıştır. Tek kullanımlık pet ambalajını gıda üretimine uygun Türkiye ve Uluslararası pazarda en bilinir markaları tercih etmektedir.

İçeriği temiz olmalı

Suyun içerisinde insan sağlığını etkileyecek kimyasal ve biyolojik etmenler olmamalıdır.

Buzdağı Doğal Mineralli Su, hem Halk Sağlığı Laboratuvarları tarafından yapılan haftalık periyodik analiz raporları ile hem de kendi laboratuvarlarında saatlik olarak yapmakta olduğu analizler ile sürekli olarak su ve ambalaj kalitesini kontrol altında tutmaktadır.